Καταστατικό Συνδέσμου

Στοv Παρακάτω Συνδέσμο Θα Βρείτε το καταστατικο του συνδεσμου μας ( Στα Ελληνικά ). acrobaticon1
Το Αρχείο Είναι Σε Μορφή PDF. Θα Χρειαστείτε Το Adobe Acrobat Για Το Άνοιγμα toυ Αρχείου.